Danmarks Krebseavlerforening

Forside - Bestyrelse - Litteratur - Medlemskab - Generelt - Levevis - Opdræt - Vandkvalitet - Spørgsmål - Salg - Konsulenter - Kogebog


Værs'go og spis - hvis du ikke vil spise blade, må du sulte

Levevis

Krebsen hører til leddyrene. Nærmere betegnet de tibenede storkrebs. Der findes krebs verden over med omkring 800 forskellige arter. I Europa findes 5 arter.

Den hører til de vekselvarme dyr, hvilket betyder, at dens kropstemperatur følger temperaturen i vandet. Derfor er den meget lidt aktiv om vinteren.

Om foråret, når temperaturen stiger til 8-9°, bliver krebsen aktiv og søger fra det dybere vand, hvor den har overvintret, op mod bredderne og skrænter i vandet, hvor den tager ophold for sommeren. Om efteråret, når temperaturen igen falder til 8-9°, søger den atter ud på det dybere vand, hvor den overvintrer.

Sommeren igennem opholder den sig ved bredderne og skrænter i vandet. Den er nataktiv og opholder sig om dagen i sit skjul, som den har indrettet under sten, trærødder o.lign., eller den graver selv et skjul med sine klosakse.

Føden er alsidig. Som yngel i det første leveår lever den hovedsageligt af animalsk føde i form af den mikrofauna, som findes i ethvert sundt vand - dafnia, tanglopper, bakterier osv., men den æder også i nogen grad den fine mikrofauna. Som voksen lever den hovedsagelig af planteføde - vandplanter, nedfaldent løv, frø fra den omgivende bevoksning, organisk materiale i omsætning (det såkaldte detritus).

Traditionelle dambrug kan meget let omformes så de egner sig til krebs.

Der skal altid søges om tilladelse til såvel renovering af bestående søer som til nygravning. Tilladelsen søges hos kommunen.