Danmarks Krebseavlerforening

Forside - Bestyrelse - Litteratur - Medlemskab - Generelt - Levevis - Opdræt - Vandkvalitet - Spørgsmål - Salg - Konsulenter - Kogebog

Bliv medlem

Ved at melde dig ind i Danmarks Krebseavlerforening opnår du følgende:

  • stemmeret ved generalforsamlingen efter 3 mdr's. medlemskab
  • valgbarhed til bestyrelsen efter 3 mdrs. medlemskab
  • ret til at deltage i foreningens møder og arrangementer
  • modtager foreningens medlemsblad "Flodkrebsen" med orientering om foreningens arbejde og fagligt nyt fra ind- og udland.
  • du kan melde dig ind i facebookgruppen 'Danmarks Krebseavlerforening medlemmer' og bruge den til at sparre med andre medlemmer, udveksle erfaringer og få svar på dine spørgsmål om krebs
  • du bliver kontaktet af foreningen på telefon eller e-mail for at vurdere, om dit vand egner sig til krebs, eller hvad der skal til for at gøre det egnet.

Kontingent: kr. 300,- om året (uden moms - foreningen er momsfri).
Familiekontingent: kr. 400,- om året (ægtefællekontingent).

Krebseavlere med en signalkrebsebestand kan optages som medlem mod at bekæmpe signalkrebsene, og genbesætte vandet med flodkrebs. Foreningen yder rådgivning til bekæmpelse af signalkrebs i mindre, isolerede søer.

Signalkrebsen (Pacifastacus leniusculus) og andre fremmede krebsearter er forbudt i Danmark på grund af risikoen for smitte med krebsepesten.

Foreningen arbejder kun med Flodkrebsen (Astacus astacus).

Skriv til foreningens sekretær:

Benjamin Nielsen
Særslevvej 2
4850 Stubbekøbing
Tel: 24 91 55 98
E-mail: bn@soedoktoren.dk

Startpakken

Meld dig ind i Danmarks Krebseavlerforening, og modtag 10 levende sættekrebs til at sætte ud i din sø eller havedam. Startpakken er et tilbud til nye medlemmer.

Tilbuddet kan kun benyttes én gang, nemlig første gang, du melder dig ind i foreningen. Du må selv hente de 10 levende krebs hos den nærmeste krebseavler, du får anvist af foreningen.

Foreningen tilbyder at vurdere din sø eller havedam, om den egner sig til krebs, og om der kan gøres et eller andet for at gøre den egnet, hvis den ikke er det fra starten af.

Har krebsene det godt, kan 10 krebs få 100 unger på et år, som derefter får 1000 unger, når de er voksne og kønsmodne, og så videre. Efter 5-6 år har du en fuld krebsebestand med krebs i alle størrelser.

Hvad du kan bruge krebsene til

Du kan få et bedre vandmiljø i din sø ved at holde krebs. Krebsene optræder nemlig som "naturens skraldemænd", der holder rent i den sø, de lever i. Når krebsene er helt små spiser de smådyr og vandinsekter. Når de er større, består en væsentlig del af føden af skud af vandplanter, visne blade, døde alger og mudder. Krebsene rydder altså op i mængden af planterester og organisk affald i deres sø. Det gavner i sidste ende vandmiljøet, som bliver sundere i en sø med krebs, end i en sø uden.

Du kan få en bedre natur ved at holde krebs. Det hænger sammen med krebsenes krav til vandkvaliteten. De kan kun leve i rent vand med gode iltforhold. Det betyder, at sø-ejeren må pleje sin krebsesø, hvis han/hun vil holde liv i krebsene. Mangel på pleje medfører som regel en tilstand præget af tilgroning med siv og træer, alger, mudder og dårlige iltforhold. På samme måde som tilstanden af en græsplæne, hvor ejeren undlader at slå græsset og fjerne selvsåede træer og ukrudt. Hvis man passer søen, så vandet holder sig rent, indfinder der sig også en masse dyr. Guldsmede, frøer og salamandere vil i mange tilfælde tage bolig i søen. Som belønning for sin plejeindsats kan sø-ejeren glæde sig over en sø med et rigt dyre- og planteliv.

Krebsesøen har rent vand og en rig natur med mange dyre- og plantearter.

Du kan også bruge krebsene til socialt samvær - et krebsegilde.